Werkwijze

Werkwijze

Nadat er een aanmelding is gedaan wordt er een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis, op de werkplek, dan wel op een nader te bepalen locatie.

In dit gesprek vindt de kennismaking plaats en zal een korte en bondige analyse gemaakt worden van de doelstelling, waarna wordt besproken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Tevens wordt de werkwijze uitvoerig toegelicht in dit gesprek. Ook wordt er een begin gemaakt van een inventarisatie van stukken, dit aan de hand van een lijst “aan te leveren stukken“.

Hierna volgt een tweede gesprek waarin, aan de hand van de verkregen informatie, wordt vastgesteld welke dienst het beste bij de betreffende persoon past.

Aan de hand van dit tweede gesprek kan afhankelijk van de casus:
• een intake plaats vinden.
• eventueel benodigde (aanvraag)formulieren worden ingevuld.
• duidelijke vervolgafspraken gemaakt worden.
• een combinatie van bovenstaande zaken plaatsvinden.

Wanneer er overeenstemming wordt bereikt zal de aanvraag zo snel mogelijk worden verwerkt en zal het verdere werkproces in gang worden gezet.

Wanneer de beschikking van de kantonrechter is afgegeven zal er direct gestart worden met de opbouw van het dossier en de uitvoering hiervan.