Mentorschap

Mentorschap

Een mentor zorgt voor de persoonlijke belangen van de betreffende persoon. Het gaat hierbij om zaken van NIET financiële aard. Een mentor kan beslissingen nemen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betreffende persoon.

Dit gebeurt zoveel mogelijk samen of in overleg met de betreffende persoon.

Mentorschap wordt gebruikt bij personen die niet of niet meer in staat zijn om over persoonlijke zaken te beslissen, bijvoorbeeld bij vormen van dementie. De betreffende persoon heeft wel zeggenschap over zijn/haar financiën.
Een mentor wordt officieel benoemd door de kantonrechter.

RobZijnZorg is hierin een zeer betrouwbare partner.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|