Bewindvoering

Bewindvoering

Wanneer iemand niet in staat is om zelf zijn financiële zaken te regelen kan de kantonrechter een bewind over zijn/haar goederen uit spreken. Dit betekent dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren. 

Hierbij wordt het inkomen/vermogen van de betreffende persoon beschermd tegen misbruik vanuit de buitenwereld en/of van handelingen van de betreffende persoon zelf.

Het inkomen van de betreffende persoon wordt naar de bewindvoerder over gemaakt en deze zorg dat deze persoon een vast bedrag krijgt voor het levensonderhoud.

De bewindvoerder zorgt er verder voor dat de rekeningen betaald worden. Verder zorgt hij voor het aanvragen van eventuele subsidies, voorzieningen en/of toeslagen. Ook de belastingaangifte wordt door hem verzorgd.

Voor beschermingsbewind is een medische indicatie nodig, waaruit blijkt dat de betreffende persoon niet in staat is om zijn financiën zelf te beheren.

RobZijnZorg is hierin een zeer betrouwbare partner.